Fondiloend

1.9.2. Transpordiasutused

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee teedeosakond - EAA.M-295
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 20

Eesti raudtee Mõisaküla veojaoskond - EAA.4579
Мыйзакюлаское паровозное депо Эстонского управления железных дорог
Säilikute piirdaatumid: 1886-1945
Säilikute arv: 67

Eestimaa kubermangu eriline teedeasjade nõukogu - EAA.34
Besondere Session für Wegebauangelegenheiten
Особое присутствие по дорожным делам Эстляндского губернского правления
Säilikute piirdaatumid: 1899-1917
Säilikute arv: 413

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - EAA.T-1021
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 11

Jõetranspordi Valitsus - EAA.T-1150
Säilikute piirdaatumid: 1941-1959
Säilikute arv: 213

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - EAA.T-512
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 16

Keila-Haapsalu raudteede ehitusettevõte - EAA.5223
Сооружение Кегель-Гапсальской железной дороги
Säilikute piirdaatumid: 1903-1905
Säilikute arv: 20

Pärnu-Tallinna kitsarööpmelise raudtee valitsus - EAA.1679
Управление Перново-Ревельскими подъездными путями
Tallinna-Viljandi-Pärnu juurdeveoraudtee valitsus; Verwaltung der Reval-Fellin-Pernauschen Zufuhrbahnen.
Säilikute piirdaatumid: 1895-1923
Säilikute arv: 1305

Tallinna-Viljandi juurdeveoraudtee ehitamiseks ja Paldiski linna vajadusteks võõrandatud maade hindamise komisjon - EAA.55
Verwaltung der Reval-Fellin-Pernauer Zufuhrbahnen
Оценочная комиссия отчуждённых земель под устройство Феллин-Ревельского подъездного пути
Säilikute piirdaatumid: 1892-1904
Säilikute arv: 9

Tartu oblasti TSN täitevkomitee kohalik teedeosakond - EAA.T-1019
Säilikute piirdaatumid: 1952-1953
Säilikute arv: 5

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - EAA.T-1020
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 6