Fondiloend

1.6.9. Statistikaasutused

Eestimaa kubermangu statistikakomitee - EAA.41
Estländische Gouvernements Statistische Komitee
Эстляндский Губернский Статистический Комитет
Säilikute piirdaatumid: 1853-1917
Säilikute arv: 216