Fondiloend

1.5.3. Sõjaväelaste perekondade ja sõjapõgenike abistamise seltsid

Suurvürstinna Jelizaveta Fjodorovna mobiliseeritute perekondade abistamise komitee Eestimaa osakond - EAA.1678
Эстляндское Губернское Отделение Комитета Княгини Елизаветы Феодоровны по Оказанию Благотворительной Помощи Семьям Лиц Призванных на Войну.
Säilikute piirdaatumid: 1914-1918
Säilikute arv: 20

Sõjapõgenike abistamise Põhja-Balti komitee - EAA.2311
Временный Северо-Балтийский Комитет по устройству беженцев
Säilikute piirdaatumid: 1915-1918
Säilikute arv: 85

Sõjaväkke võetud soldatite perekondade hoolekandeasutus Tartus - EAA.3490
Юрьевское городское попечительство по призрению семейств призванных на военную службу солдат
Säilikute piirdaatumid: 1914-1918
Säilikute arv: 2385

Tartu vene sõjapõgenike ja vene vaeste abistamise selts - EAA.2099
Общество помощи Русским беженцам и русским бедным в г. Юрьеве
Säilikute piirdaatumid: 1915-1940
Säilikute arv: 21

Vene-Jaapani sõjas langenute laste hooldamise Haapsalu maakonna komitee - EAA.3666
Hapsalsches Kreis-Komitee für Unterstützung der Kinder im Japanischen Kriege Gefallener
Гапсальский уездный комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией
Säilikute piirdaatumid: 1906-1917
Säilikute arv: 12

Vene-Jaapani sõjas langenute laste hooldamise Liivimaa kubermangu komitee - EAA.3741
Livländisches Gouvernements-Komitee für Unterstützung der Kinder im Japanischen Kriege Gefallener
Лифляндский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией
Säilikute piirdaatumid: 1906-1915
Säilikute arv: 21