Fondiloend

1.5.1.3. Rekvireerimiskomisjon

Läänemaa rekvireerimiskomisjon - EAA.221
Rekvisitionskommission zu Wiek
Гапсальская уездная реквизиционная коммиссия
Haapsalu maakonna Rekvisitsiooni Komisjon
Säilikute piirdaatumid: 1916-1917
Säilikute arv: 4

Pärnumaa rekvireerimiskomisjon - EAA.576
Rekvisitionskommission zu Kreis Pernau
Перновская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1916-1918
Säilikute arv: 3

Saaremaa rekvireerimiskomisjon - EAA.577
Rekvisitionskommission zu Kreis Oesel
Эзельская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1916-1917
Säilikute arv: 5

Sõjaväe isikutranspordi moodustamise komisjon Valgas - EAA.3053
Валкская комиссия по формированию вольнонаемных транспортов для нужд военного ведомства
/Sõjaväe tsiviiltranspordi moodustamise Valga komisjon /
Säilikute piirdaatumid: 1915
Säilikute arv: 2

Valgamaa rekvireerimiskomisjon - EAA.3344
Rekvisitionskommission zu Kreis Walk
Валкская уездная реквизиционная комиссия
1914.a. nimetus Valga ühiskondlik vastuvõtukomisjon
Säilikute piirdaatumid: 1914-1917
Säilikute arv: 7

Viljandimaa rekvireerimiskomisjon - EAA.1015
Rekvisitionskommission zu Kreis Fellin
Феллинская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1917-1919
Säilikute arv: 3

Võrumaa rekvireerimiskomisjon - EAA.575
Rekvisitionskommission zu Kreis Werro
Верроская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1915-1918
Säilikute arv: 13