Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.4.3. Sõjaväeosad, -staabid, -valitsused ja piirivalve

1. Eesti jalaväepolgu staap - EAA.84
Штаб 1. эстонского пехотного полка
1. Eesti Jalaväe polgu staap
Säilikute piirdaatumid: 1915-1918
Säilikute arv: 6

13. armeekorpuse sõjatee etapi Tartu komandant - EAA.4946
Dorpater Kommandant der Etappe des 13. Armeekorps
Комендант Юрьевского этапа военной дороги 13. армейского корпуса
Säilikute piirdaatumid: 1916-1918
Säilikute arv: 22

Ossovetski kindluse sandarmikomando - EAA.3036
Gendarmerie-Kommando der Festung Ossovets
Осовецкая крепостная жандармская команда
Säilikute piirdaatumid: 1916
Säilikute arv: 1

Piirivalve üksiku korpuse Riia brigaadi 1. osakonna salk Pärnus - EAA.2035
Truppe der 1. Abteilung der Rigaschen Brigade des abgeteilten Grenzwache-Korps in Pernau
Перновский отряд 1. отдела Рижской бригады отдельного корпуса пограничной стражи
Säilikute piirdaatumid: 1898-1913
Säilikute arv: 14

Tallinna komandandivalitsus - EAA.2413
Revalsche Kommandantur
Управление Ревельского коменданта
Säilikute piirdaatumid: 1841-1863
Säilikute arv: 2