Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Piirivalve üksiku korpuse Riia brigaadi 1. osakonna salk Pärnus - EAA.2035
Truppe der 1. Abteilung der Rigaschen Brigade des abgeteilten Grenzwache-Korps in Pernau
Перновский отряд 1. отдела Рижской бригады отдельного корпуса пограничной стражи

Ajalugu

1893. a eraldati tollist piirivalve, mis koosnes 31 brigaadist, 2 osakonnast ja laevastikust. Allus Rahandusministeeriumile. Ohvitserideks tegevteenistuse kaadriohvitserid.

Materjal

Ringkirjad ja ettekirjutused. Andmikud isikkoosseisu, hobuste ja relvade kohta, instruktsioonid, kirjavahetus (sh keelatud kirjanduse ja relvasaadetiste kinnipidamisest ning relvade kasutamisest revolutsiooniliste väljaastumiste vastu 1906. a), toimik salakauba ja emigratsiooni kohta.

Seadused

ПСЗ III nr 9975.

Kirjandus

Amburger, E. Geschichte der Behördenorganisation. Lk 231.
Российский историко-бытовой словарь. Сост Л.В.Беловинский. Москва 1999