Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.4.3. Sõjaväeosad, -staabid, -valitsused ja piirivalve

Ajalugu

Tegemist on erinevate juhuslikult Ajalooarhiivi sattunud sõjaväeliste struktuuride materjalidega, enamus on kas hävinud või ära viidud. Sõjaväehaiglate kohta vt artikkel Punane Rist.