Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.6.2.2. Krediidiühistud

Halliste Ühispank - EAA.3955
Spar- und Leihkasse zu Hallist
Halliste Laenu- ja Hoiuühisus
Säilikute piirdaatumid: 1904-1944
Säilikute arv: 63

Kolmas Tartu Laenu- ja Hoiuühisus - EAA.2550
3. Dorpatsche Leih- und Sparkasse
III Юрьевское ссудо-сберегательное товарищество
Säilikute piirdaatumid: 1874-1931
Säilikute arv: 410

Kuressaare Laenu- ja Hoiukassa - EAA.1628
Arensburger Leih- und Sparkasse
Аренсбургская ссудо-сберегательная касса
Säilikute piirdaatumid: 1873-1926
Säilikute arv: 63

Laenu- ja Hoiuühistu Valguta - EAA.T-1134
Säilikute piirdaatumid: 1992-1996
Säilikute arv: 56

Pilistvere Ühispank - EAA.3960
Spar- und Leihkasse zu Pillistfer
Pilistvere Laenu- ja Hoiuühisus (1908–1933)
Säilikute piirdaatumid: 1909-1939
Säilikute arv: 4

Puhja Ühispank - EAA.2576
Puhja Laenu-Hoiuühisus (1908- 1933 ), Puhja Hoiu- ja Laenukassa (1933-1940), Puhja Ühispank (1940, 1941-1944), Puhja Põllumajanduslik Krediitühing (1940–1941, 1944–1949)
Säilikute piirdaatumid: 1908-1944
Säilikute arv: 11

Põltsamaa pangad - EAA.4562
Säilikute piirdaatumid: 1909-1944
Säilikute arv: 214

Rõngu Laenu- ja Hoiuühistu - EAA.T-1133
Säilikute piirdaatumid: 1992-1996
Säilikute arv: 53

Saaremaa Laenu- ja Hoiu Ühisus - EAA.1676
Öselscher Vorschuß- und Sparkassen-Verein
Эзельское ссудо-сберегательное товарищество
Saaremaa Kassa
Säilikute piirdaatumid: 1883-1927
Säilikute arv: 30

Saaremaa pangad (koondfond) - EAA.4612
Säilikute piirdaatumid: 1911-1942
Säilikute arv: 15

Simuna Ühispank - EAA.4640
Simuna Laenu- ja Hoiuühisus (1903–1926)), Simuna Ühispank (1926–1940, 1941–1944) Simuna Põllumajanduslik Krediitühing (1940–1941, 1944–1949)
Säilikute piirdaatumid: 1903-1944
Säilikute arv: 66

Suure-Jaani Ühispank - EAA.3978
Suure-Jaani Laenu- ja Hoiuühisus (1913–1921), Suure-Jaani Ühispank (1921–1940, 1941–1944), Suure-Jaani Põllumajanduslik Krediitühing (1940–1941, 1944–1949)
Säilikute piirdaatumid: 1913-1949
Säilikute arv: 73

Taevere Laenu-Hoiukassa - EAA.3596
Säilikute piirdaatumid: 1914-1924
Säilikute arv: 1

Tartu Linna Laenukassa - EAA.3914
Dorpater Gegenseitiger Kreditverein
Säilikute piirdaatumid: 1884-1921
Säilikute arv: 19

Tartu Saksa Ühispank - EAA.2764
Dorpater Deutsche Genossenschaftsbank
Dorpater Spar- und Darlehnskasse (1896-1933)
Säilikute piirdaatumid: 1896-1944
Säilikute arv: 131

Teine Tartu Laenu- ja Hoiuühisus - EAA.4488
2. Dorpatsche Leih- und Sparkasse
II Юрьевское ссудо-сберегательное товарищество
Säilikute piirdaatumid: 1909-1938
Säilikute arv: 54

Tori Ühispank - EAA.4530
Tori Laenu- ja Hoiuühisus (1910–1933), Tori Ühispank (1933–1940, 1941–1944), Tori Põllumajanduslik Krediitühing (1940–1941, 1944–1949)
Säilikute piirdaatumid: 1911-1949
Säilikute arv: 150

Valga Laenu-ja Hoiuühispank - EAA.3355
Walksche Leih- und Spar-Genossenschaftsbank
Walksche Leih- und Sparkasse (1878-1933)
Säilikute piirdaatumid: 1879-1937
Säilikute arv: 54

Vana-Kuuste Ühispank - EAA.2574
Vana-Kuuste Laenu- ja Hoiuühisus (1910-1921)
Säilikute piirdaatumid: 1910-1943
Säilikute arv: 40

Viljandi Ühispank - EAA.3962
Viljandi Eesti Laenu- ja Hoiuühisus (1903–1920), Viljandi Ühispank (1920–1940, 1941–1944), Viljandi Põllumajanduslik Krediitühing (1940–1941, 1944–1949)
Säilikute piirdaatumid: 1903-1949
Säilikute arv: 89

Vändra Ühispank - EAA.4555
Vändra Laenu- ja Hoiuühisus (1908–1920), Vändra Ühispank (1920–1940, 1941–1944), Vändra Põllumajanduslik Krediitühing (1940–1941, 1944–1949)
Säilikute piirdaatumid: 1908-1944
Säilikute arv: 61

Ühispank Tartu Eesti Laenu ja Hoiuühisus - EAA.2548
Тартуское эстонское ссудo-сберегательное товарищество
Tartu Eesti Laenu ja Hoiu ühisus (1902-1932)
Säilikute piirdaatumid: 1872-1944
Säilikute arv: 1173