Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.6.2.1.2. Linna hüpoteegiühistud

Eesti Hüpoteegipank - EAA.2110
Livländischer Stadt-Hypotheken Verein
Лифляндское городское ипотeчное общество
Liivimaa Linna-Hüpoteegi Selts
Säilikute piirdaatumid: 1884-1944
Säilikute arv: 4960

Tallinna Liikumata Varanduste Omanike Krediitühisus - EAA.4489
Creditverein der Immobilienbesitzer in Reval
Ревельское городское кредитное общество
Immobiilpank
Säilikute piirdaatumid: 1868-1938
Säilikute arv: 1969