Fondiloend

10.6.2.1.2. Linna hüpoteegiühistud

Ajalugu

Linnades asuvad hüpoteegiühistud majaomanike varustamiseks majade ehitamiseks, omandamiseks ja pidamiseks vajaliku pikaajalise laenukapitaliga.
1861. a kinnitas keiser Aleksander II Peterburi Linna Krediitseltsi ja 1862. a Moskva
Linna Krediitseltsi põhikirja. Need said eeskujuks kõigile hiljem kinnitatud linna-hüpoteegiühistute põhikirjadele.
Eesti ala linnades asutati kaks linna-hüpoteegiühistut — 1868. a Tallinna Majaomanike
Krediitselts (hilisema nimega *Tallinna Liikumata Varanduste Omanike Krediitühisus) ja
1884. a Tartus Liivimaa Linna Hüpoteegi Selts (hilisema nimega *Eesti Hüpoteegipank