Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

9.5. Kommertspangad

Aktsiaselts Tartu Pank - EAA.2109
Aktiengesellschaft Jurjever Bank
Акционерное общество „Юрьевский банк“
Säilikute piirdaatumid: 1868-1941
Säilikute arv: 1403

AS G. Scheel & Co. - EAA.4355
Aktiengesellschaft "G. Scheel & Ko"
Банк акционерного общества „Георг Шель и Ко“
Säilikute piirdaatumid: 1880-1941
Säilikute arv: 2365

Pärnu Kogukonnapank - EAA.3832
Pernauer Gemeindebank
Перновский общественный банк
Säilikute piirdaatumid: 1861-1904
Säilikute arv: 207