Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.6.3. Majandusühistud

Abja Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit - EAA.M-325
Abja Tarbijate Kooperatiivide Rajooniliit
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 84

Abja Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-326
Säilikute piirdaatumid: 1944-1987
Säilikute arv: 788

Eesti Masinakaubanduse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.M-715
Säilikute piirdaatumid: 1960-1961
Säilikute arv: 9

Elva Tarbijate Kooperatiivide Rajoonideliit - EAA.T-783
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 97

ETKVL Tartu Ehituskontor - EAA.T-667
Säilikute piirdaatumid: 1952-1955
Säilikute arv: 34

Karksi Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-324
Säilikute piirdaatumid: 1920-1956
Säilikute arv: 41

Karula ühiskauplus - EAA.269
Карулаская кооперативная торговля
Karula Kaubatarvitajate ühisus 1912-1930
Säilikute piirdaatumid: 1912-1937
Säilikute arv: 25

Kilingi-Nõmme Tarbijate Kooperatiiv - EAA.P-1060
Säilikute piirdaatumid: 1944-1972
Säilikute arv: 459

Kolga-Jaani Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-61
Säilikute piirdaatumid: 1944-1955
Säilikute arv: 49

Kolga-Jaani Tarvitajate Ühisus - EAA.4590
Konsumgenossenschaft zu Klein-St. Johannis
Мало-Иоанновское общество потребителей
Kolga-Jaani Ostuühisus
Säilikute piirdaatumid: 1908-1944
Säilikute arv: 9

Lalsi Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-68
Säilikute piirdaatumid: 1940-1946
Säilikute arv: 3

Lalsi Tarvitajate Ühisus - EAA.4989
II Мало-Иоанновское (Лальсиское) общество потребителей
Teine Kolga-Jaani Ostuühisus
Säilikute piirdaatumid: 1907-1944
Säilikute arv: 4

Lohusuu tarvitajate ühisus Kooperaator - EAA.4409
Логовеское (Лохусууское) общество потребителей „Кооператор“
Säilikute piirdaatumid: 1917-1920
Säilikute arv: 1

Mõisaküla Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-319
Säilikute piirdaatumid: 1944-1956
Säilikute arv: 24

Navesti Masinaühistu - EAA.M-913
Säilikute piirdaatumid: 1993-2004
Säilikute arv: 6

Olustvere Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-62
Säilikute piirdaatumid: 1931-1955
Säilikute arv: 49

Paistu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-665
Säilikute piirdaatumid: 1938-1946
Säilikute arv: 7

Rimmu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-275
Säilikute piirdaatumid: 1948-1951
Säilikute arv: 1

Saarde Majandusühisus - EAA.4477
Саараское экономическое товарищество
Säilikute piirdaatumid: 1910-1945
Säilikute arv: 243

Suure-Jaani Rajooni Tarbijate Kooperatiivi Segatööstuskombinaat - EAA.M-613
Suure-Jaani Tarbijate Kooperatiivi Tööstuskombinaat; Suure-Jaani TK Tööstuskombinaat
Säilikute piirdaatumid: 1945-1959
Säilikute arv: 65

Suure-Jaani Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liidu Tööstuskombinaat - EAA.M-569
Võhma Tarbijate Kooperatiivi Tööstuskombinaat
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 33

Suure-Jaani Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit - EAA.M-77
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 87

Suure-Jaani Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-629
Säilikute piirdaatumid: 1941-1959
Säilikute arv: 98

Tartu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.T-599
Säilikute piirdaatumid: 1944-1972
Säilikute arv: 203

Tartu Tarvitajate Ühisus - EAA.3712
Юрьевское (Тартуское) потребительское общество
Säilikute piirdaatumid: 1916-1922
Säilikute arv: 11

Tartu ülikooli teenistujate tarbijate ühing - EAA.2667
Потребительное общество служащих Юрьевского университета
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 2

Tarvastu Majandusühistu - EAA.4387
Тарвастское общество потребителей
Säilikute piirdaatumid: 1910-1944
Säilikute arv: 15

Tarvastu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-452
Säilikute piirdaatumid: 1944-1954
Säilikute arv: 21

Teenindustootmiskooperatiiv Nigar - EAA.P-1113
Säilikute piirdaatumid: 1991
Säilikute arv: 3

Tootmiskooperatiiv Tuluke - EAA.P-1110
Säilikute piirdaatumid: 1989-1990
Säilikute arv: 4

Tänassilma Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-454
Säilikute piirdaatumid: 1944-1953
Säilikute arv: 3

Vastemõisa Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-64
Säilikute piirdaatumid: 1924-1954
Säilikute arv: 38

Viljandi Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit - EAA.M-618
Viljandimaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlik Liit; Viljandi Tarbijate Kooperatiivide Rajooniliit
Säilikute piirdaatumid: 1941-1954
Säilikute arv: 519

Viljandi Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-615
Säilikute piirdaatumid: 1944-1990
Säilikute arv: 1377

Viljandimaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondliku Liidu Abimajand "Jamsu" "Metsaleeli " - EAA.M-565
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 21

Viljandimaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondliku Liidu Tööstuskombinaat - EAA.M-614
Säilikute piirdaatumid: 1945-1949
Säilikute arv: 33

Võhma Majandusühisus - EAA.4594
Выхмаское общество потребителей
Säilikute piirdaatumid: 1910-1943
Säilikute arv: 3

Võhma Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-328
Säilikute piirdaatumid: 1941-1974
Säilikute arv: 334

Võru majandusühisus "Põllumees" - EAA.2030
Выруское общество (товарищество) потребителей „Пыллумеэс“
Võru Kaubatarvitajate Ühisus
Säilikute piirdaatumid: 1910-1938
Säilikute arv: 352