Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Karula ühiskauplus - EAA.269
Карулаская кооперативная торговля
Karula Kaubatarvitajate ühisus 1912-1930

Ajalugu

Asutati 1909. a Karula Kaubatarvitajate Ühisuse nime all, põhikirja registreeris 24.07.1909 Liivimaa kuberner.
31.03.1920 registreeriti põhikiri Tartu-Võru rahukogus. 1922. a astus Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisuse liikmeks.
1930. a võeti vastu uus põhikiri ja töötati edasi Karula ühiskaupluse nime all. Karula
ühiskaupluse peakoosoleku otsuse põhjal 01.02.1931 otsustati ühisus likvideerida ja valiti likvideerimiskomisjon. 22.08.1934 tunnistati Tartu-Võru rahukogu määrusega Karula ühiskauplus maksujõuetuks võlglaseks. Konkursivalitsus tegutses 1936–1937 ja lõpetas oma tegevuse 29.12.1937.

Materjal

Karula Kaubatarvitajate Ühisuse juhatuse (eestseisuse) ja revisjonikomisjoni protokolliraamatud (1912–1918; 1921–1929); peakoosolekute protokolliraamat (1919–1929); peakoosolekute, juhatuse ja revisjonikomisjoni koosolekute protokolliraamat (1929–1931); juhatuse, revisjonikomisjoni ja likvideerimiskomisjoni koosolekute protokollid (1931–1935).

Seonduv aines

ERA 14-7-980. Tartu-Võru rahukogu akt Karula Kaubatarvitajate Ühisuse põhikirja registreerimise kohta, 1920.

Seadused

RTL 1934, 86.