Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.3.1. Vahekohus, talurahva departemang

Eestimaa vahekohus - EAA.864
Estländische Mittelinstanz
Эстляндская Средняя Инспекция
Säilikute piirdaatumid: 1803-1815
Säilikute arv: 338

Liivimaa ülemvahekohus - EAA.5026
Livländisches Oberscheidsgericht
Лифляндский верхний третейский суд
Säilikute piirdaatumid: 1831-1846
Säilikute arv: 3

Saaremaa maanõunike kolleegiumi juures asuv Liivimaa õuekohtu talurahva departemang - EAA.958
Hofgerichts-Departement in Bauersachen beim Landratskollegium der Provinz Oesel
Департамент гофгерихта по крестьянским делам при ландратской коллегии провинции Эзель
Säilikute piirdaatumid: 1820-1889
Säilikute arv: 221