Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa vahekohus - EAA.864
Estländische Mittelinstanz
Эстляндская Средняя Инспекция

Ajalugu

Teise astme talurahvakohus Eestimaa kubermangus 1805–1817/1818 (kihelkonnakohtu ja maanõunike kolleegiumi vahel).

Asus Tallinnas. Koosnes rüütelkonna peamehest eesistujana ja neljast vannutatud kaasistujast (igast maakonnast üks). Vaheinstants kogunes eesistuja igakordsel kutsel. Paikkondlikke ülevaatusi ja uurimist teostasid ning protokollisid kaebekoha maakonna esindaja koos kahe lähima kihelkonnakohtunikuga. Asi tuli lahendada võimalikult kiiresti. Otsuste tegemisel tuli toetuda Eestimaa rüütli- ja maaõigusele. Edasikaebeinstantsiks oli maanõunike kolleegium. Tegevuspiirkond hõlmas Harjumaa (5 kihelkonda), Järvamaa (5 kihelkonda), Läänemaa (15 kihelkonda) ja Virumaa (8 kihelkonda).
Oli apellatsiooniinstantsiks kihelkonnakohtule talupoegade mõisnikevastastes kaebustes. Vaheinstants võis toimida kolmanda astme kohtuna juhul, kui valla liikme kaebust oli arutatud mitte selle valla kohtus, mille liige ta oli ning kui ta seejärel oli kasutanud oma apellatsiooniõigust kihelkonnakohtus, mille otsusega ta rahul ei olnud. Edasi võis ta oma mõisniku kirjalikul loal 14 päeva jooksul minna uuesti kihelkonnakohtusse ja sealse uue otsuse peale kaevata vaheinstantsi, mille otsus oli lõplik.


Materjal

Vakuraamatud, kohtutoimikud, kirjavahetus.