Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.3.2.1. Kubermangu vanglate hooldamise komiteed

Eestimaa kubermangu vanglate hooldamise komitee - EAA.36
Estländisches Gouvernements Gefängnis Fürsorge Komitee
Säilikute piirdaatumid: 1821-1917
Säilikute arv: 2795

Liivimaa kubermangu vanglate hooldamise komitee - EAA.2409
Livländisches Gouvernements Gefängnis Fürsorge Komitee
Säilikute piirdaatumid: 1856-1917
Säilikute arv: 176