Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa kubermangu vanglate hooldamise komitee - EAA.2409
Livländisches Gouvernements Gefängnis Fürsorge Komitee

Materjal

Vanglate peavalitsuse, Liivimaa kubermangu vanglate inspektori, vanglakomitee ringkirjad, maakondade osakondade määrused ja nende istungite protokollid 1914–1916; majandusvahendite kulude-tulude arved, aastaaruanded; komiteede direktorite ja osakondade liikmete nimekirjad ja teenistuslehed; andmikud toiduainete ja loomasööda hindade kohta; toimikud ja kirjavahetus komiteede isikkoosseisu muudatuste, liikmete autasustamise, vanglatele inventari muretsemise , haigete kinnipeetavate ravimise, vanglate valgustus- ja küttekulude, vangide toidukulude, kinnipidamiskohtade revideerimise kohta; Tartu Daamidekomitee aruanded 1911–1913, maakondade direktorite isikutoimikud.

Seonduv aines

Osa fondist LVAA. F 31 Liivimaa Kubermangu Vanglate Hooldamise Komitee, 1720 s (1831–1917), 1 nim.