Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu vanglate hooldamise komitee - EAA.36
Estländisches Gouvernements Gefängnis Fürsorge Komitee

Materjal

Siseministeeriumi ja Vanglate Hooldamise Ühingu ringkirjad, komitee aruanded, Tallinna Toompea vangla kinnipeetavate nimekirjad 1821–1859. Tallinna Politseivalitsuse poolt saadetud arestantide nimekirjad 1828–1858.
Toimikud komitee isikkooseisu, liikmete autasustamise, kinnipidamiskohtade (Toompea eeluurimisvangla, kubermanguvangla, Tallinna linnavangla, vähesel määral ka Rakvere, Paide ja Haapsalu) varustamise (toidu, riiete, vee jm-ga), vangide töö organiseerimise, vangla laatsarettide ülevalpidamise, vangide üldhoolekande kolleegiumi haiglas ravimise, vangide perekonnaliikmete toetamise, jumalateenistuste läbiviimise jm kohta; käibeandmikud; raamatupidamisraamatud; registratuurraamatud