Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

7.1. Üliõpilaskonna keskorganid

Eesti korporatsioonide liit - EAA.1761
Союз эстонских корпораций
Säilikute piirdaatumid: 1915-1940
Säilikute arv: 59

Eesti korporatsioonide rühm - EAA.2618
Eesti Korporatsioonide Rühm (EKR)
Säilikute piirdaatumid: 1929-1934
Säilikute arv: 9

Eesti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liit - EAA.1763
Säilikute piirdaatumid: 1936-1940
Säilikute arv: 2

Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esindus - EAA.1776
Säilikute piirdaatumid: 1920-1940
Säilikute arv: 741

Eesti Üliõpilasseltside Liit - EAA.1766
Üliõpilaskonventide Ühendus "Eesti Üliõpilasseltside Liit"
Säilikute piirdaatumid: 1924-1940
Säilikute arv: 56

Eesti Üliõpilasseltside Vilistlaskogude Liit - EAA.1748
Säilikute piirdaatumid: 1931-1940
Säilikute arv: 29

Eesti üliõpilasorganisatsioonide poliitilist kihutustööd korraldav toimkond - EAA.2466
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 12

Kristlik Üliõpilaste Liit - EAA.1762
Союз христианских студентов
Säilikute piirdaatumid: 1919-1939
Säilikute arv: 23

Soome-Eesti-Läti-Leedu Üliõpilaskondade Keskbüroo (SELL) - EAA.2464
Das Zentralbüro der Studentenschaften Finlands, Estlands, Lettlands und Litauens (SELL)
Säilikute piirdaatumid: 1923-1938
Säilikute arv: 73

Tartu saksa korporatsioonide esindajate konvent - EAA.2090
Der Chargiertenconvent zu Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1821-1938
Säilikute arv: 414

Tartu ülikooli lõpetanud vene üliõpilasseltsi liikmete ühendus - EAA.1738
Объединение членов общества русских студентов окончивших Тартуский Университет
Säilikute piirdaatumid: 1929-1940
Säilikute arv: 18

Vene Üliõpilasorganisatsioonide Ühendus - EAA.1636
Объединение Русских студенческих организаций в Эстонии
Säilikute piirdaatumid: 1924-1939
Säilikute arv: 6

Vene Üliõpilaste Liit Eestis - EAA.1784
Союз русских студентов в Эстонии
Säilikute piirdaatumid: 1922-1935
Säilikute arv: 29

Üliõpilaskonventide likvideerimiskomisjon - EAA.1840
Комиссия по ликвидации студенческих конвентов
Säilikute piirdaatumid: 1937-1941
Säilikute arv: 5