Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu saksa korporatsioonide esindajate konvent - EAA.2090
Der Chargiertenconvent zu Dorpat

Ajalugu

(Balti)saksa korporatsioonide koostööorgan.
Asutati mai–august 1832/04.10.1834. Registreeriti 27.04.1855 kuraatori poolt.
Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis registreeriti 01.03.1926. Likvideeriti 05.12.1938 ülikooli valitsuse otsusega, sest uus ülikoolide seadus ei lubanud üliõpilasorganisatsioonide katusorganisatsioone. Taastati 31.03.1939 kui Saksa Konventide Liit — Saksa Chargiertenconvent (Verband Deutscher Convente–Deutscher Chargiertenconvent), selle liikmeks oli ka Baltisaksa Naisüliõpilaste Selts.
Seoses baltisakslaste ümberasumisega Saksamaale lõpetas de facto 1939. a teisel semestril tegevuse, de jure 12.01.1940 ülikooli valitsuse otsusega.
Välismärk: 1920.–1930. aastatel valge lipp deviisiga Vivat academia!
Eestseisus: semestri kaupa korporatsioonide vanuse järjekorras presideerib ühe korporatsiooni eestseisus.
Liikmed: Curonia ja Fraternitas Rigensis (1834–1921), Estonia (1834–1936...1939), Livonia (1834–1939), Baltica (1850–1856), Ruthenia (1850–1857), Fraternitas Academica Dorpatensis (1857–1861), Arminia Dorpatensis (1865–1866), Neobaltia (1879–1939), Fraternitas Academica (1881–1891 ja 1920–1939), Lettonia (1882–1905), Tarbatonia (1884–1887), Teutonia (1912–1915...1918), Baltonia (1932–1939).
1920.–1930. aastatel olid ühisorganid Freie deutsche Burschenschaftiga, Fraternitas Normannia ja Baltisaksa Naisüliõpilaste Seltsiga.

Materjal

Tartu saksa üliõpilaskonna põhikirja koopia (1821), üldpõhikirjad ja rukitute nimekirjad (1834—1933), reeglid korporatsioonidele (1855), parandatud põhikiri (1938), Tartu buršikoori põhikiri, konventsioonid (1872—1935). Üldkonvendi koosolekute protokollid (1838—1883), põhikirjad, üliõpilaselu kroonika (1914, 1917—1918). Kirjavahetus organisatsioonilistes küsimustes (1862—1923, vaheaegadega).
Representeeriva ja Ch!C! koosolekute protokollid (1841—1937). Konvendi 100. aastapäeva puhul ilmunud ajalehed sündmust käsitlevate artiklitega (1934). Kirjavahetus korporatsioonide ja nende liikmetega (1835—1938). Korporatsioonide liikmete nimekirjad. Registratuurraamatud (1879—1918, vaheaegadega).
Buršikohtu koosolekute protokollid (1864—1883, 1902—1937), uurimiskomisjoni (1851—1864) ja plenaaristungite protokollid (1883—1898). Kaebekirjad ja tunnistajate avaldused tüliküsimuste lahendamise kohta (1867—1938), kohtule saadetud kaebuste, tunnistuste ja apellatsioonide raamatud (1876—1883). Protokollide (1878—1884), arutusel olnud asjade ja otsuste (1896—1901) ja karistatute (1871—1937, vaheaegadega) register. Buršikohtu I (1883—1896), II (1883—1895) ja III (1883—1884) sektsiooni koosolekute protokollid. Toimik "Verband der Studierenden" moodustamise kohta (1906—1908), protokollide raamat (1906—1908).
Välisameti põhikiri, koosolekute protokollid (1924—1936). Konvendi, välisameti ja Akadeemilise Musse tegevusaruanded (1920—1938), kirjavahetus (1914—1931). Saksamaa ülikoolides õppivate baltlaste nimekirjad ja semestriaruanded (1921—1923), liikmemaksudest vabastamise avaldused (1933—1938). Registratuurraamatud (1926—1929). Arveraamatud ja -dokumendid (1925—1929).