Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.3.2. Kodunduskool, majapidamiskool, kodutööstuskool, tööstuskool

Saarde kodutööstuskool - EAA.5254
Säilikute piirdaatumid: 1925-1945
Säilikute arv: 11

Sindi Kergetööstuskool - EAA.P-1188
Säilikute piirdaatumid: 1978-2003
Säilikute arv: 201

Suure-Jaani kodumajanduskool - EAA.4383
Säilikute piirdaatumid: 1915-1947
Säilikute arv: 13

Tori kodumajanduse täienduskool - EAA.5301
Hauswirtschaftliche Schule zu Torgel
Säilikute piirdaatumid: 1925-1947
Säilikute arv: 90

Tööstuskool nr 7 Viljandi - EAA.M-922
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 66

Viljandi Õmblustehnikum - EAA.M-609
Viljandi Arve- ja Tööstustehnikum; Viljandi Majandus- ja Naistööstustehnikum
Säilikute piirdaatumid: 1936-1949
Säilikute arv: 36

Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikum - EAA.M-852
Õisu Veisekasvatuse ja Piimanduse Uurimise Instituut Põllumajanduse Rahvakomissariaat; Õisu Zootenikum Põllumajanduse Rahvakomissariaat; Õisu Loomakasvatuse Tehnikum Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium; Õisu Loomakasvatuse Tehnikum ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium; Õisu Tehnoloogiline Piimandustehnikum ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium; Õisu Tehnoloogiline Piimandustehnikum ENSV Kerge- ja Toiduainete Tööstuse Ministeerium; Õisu Tehnoloogiline Piimandustehnikum
Säilikute piirdaatumid: 1944-2006
Säilikute arv: 503