Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.3. Kutsehariduskoolid

6.3.1. Käsitöö- ja kaubanduskoolid

6.3.2. Kodunduskool, majapidamiskool, kodutööstuskool, tööstuskool

6.3.3. Põllumajanduskool

6.3.4. Meditsiiniõppeasutused

6.3.5. Transpordiõppeasutused

6.3.6. Politseikool

6.3.7. Kultuurikool

6.3.8. Pedagoogikaõppeasutused

Kallaste Kutsekeskkool - EAA.T-1174
Säilikute piirdaatumid: 1959-2004
Säilikute arv: 1319

Kutsekeskkool nr 13 - EAA.P-1056
Säilikute piirdaatumid: 1955-1989
Säilikute arv: 334

Pärnu Turbatööstuse Tehnikum ja temaga ühinenud Pärnu Käsitööstuslik Kool - EAA.P-457
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 272

Tartu linna kutsekoolide tsentraliseeritud raamatupidamine - EAA.T-1079
Säilikute piirdaatumid: 1977-1990
Säilikute arv: 187

Tartu Teeninduskool - EAA.T-1185
Säilikute piirdaatumid: 1984-2002
Säilikute arv: 252

Tartu Õppekeskus - EAA.T-1188
Säilikute piirdaatumid: 1985-2002
Säilikute arv: 29

Tihemetsa Metsatehniline Kool - EAA.P-1013
Säilikute piirdaatumid: 1948-1958
Säilikute arv: 26

Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi õppemajand - EAA.P-1031
Säilikute piirdaatumid: 1960-1968
Säilikute arv: 49