Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.3.6. Politseikool

Liivimaa kubermangu politseikool - EAA.414
Полицейская школа Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1913-1915
Säilikute arv: 8