Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.10.2.1. Kubermangu aktsiisivalitsus

Eestimaa kubermangu aktsiisivalitsus - EAA.194
Estländische Gouvernements Akziseverwaltung
Säilikute piirdaatumid: 1864-1918
Säilikute arv: 31

Liivimaa kubermangu aktsiisivalitsus - EAA.542
Livländische Gouvernements Akziseverwaltung
Säilikute piirdaatumid: 1862-1918
Säilikute arv: 428