Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa kubermangu aktsiisivalitsus - EAA.542
Livländische Gouvernements Akziseverwaltung

Materjal

Ringkirjad (1899–1915); aruanded riigiviinaladude ja -kaupluste (1916) ning 4. ringkonnas piirituse tootmise, väljaminekute ja sissetulekute kohta (1873–1908); protokollid, aktid, andmed ja kirjavahetus patentide väljaandmise (1917), piiritusjookide tootmise, väljaveo ja müügi (1898–1916), aktsiisimaksu (1914–1917), isikkoosseisu (1903–1917) kohta; aktid, tunnistused ja kirjavahetus viina-, õlle-, tubaka-, laki- jt vabrikute, ladude ning kaupluste ehituse ja sisseseadmise kohta (1898–1915); protokollid ja kirjavahetus aktsiisiseaduse rikkumiste kohta (1894–1918). Registratuurraamatud (1899–1918). Isikutoimikud (1899–1917). Raamatupidamisraamatud (1899–1917). Liivimaa viinavabrikute asukoha plaanid (1869–1880). Tabelid viinapõletamiseks vajalike vahendite ja normide, tubakatoodete valmistamise, aktsiisi tulude, tehaste, vabrikute, hulgiladude, jookide ja tubakatoodete jaemüügi kohta Liivimaa kubermangus (1862–1885).