Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu aktsiisivalitsus - EAA.194
Estländische Gouvernements Akziseverwaltung

Materjal

Ringkirjad, aruanded, andmed ja kirjavahetus viinavabrikute, salaviina põletamise eest trahvide nõudmise, arstiretseptide alusel piiritusjookide väljastamise ja valitsuse isikkoosseisu (1911–1917) ning tee aktsiisi sisseviimise kohta (1916); riigiviinaladude aruandluse, tegevuse, ruumide, tariifide, revisjoni jm kohta (1902–1917); majanduskomitee määruste register (1917); piirituse sissetuleku ja väljamineku, jookide valmistamise, õlle ja mõdu müügi raamatud (1864–1885).