Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.1.3. Liivimaa kubermanguasutused

Liivimaa kubermangu talurahvaasjade komisjon - EAA.302
Livländische Gouvernementsbehörde für Bauern-Angelegenheiten
Лифляндское губернское по крестьянским делам присутсвие
Säilikute piirdaatumid: 1894-1918
Säilikute arv: 820

Liivimaa kubermanguvalitsus - EAA.297
Livländische Gouvernementsregierung
Лифляндское губернское правление
Säilikute piirdaatumid: 1710-1919
Säilikute arv: 19826

Liivimaa kuberneri kantselei - EAA.296
Kanzlei des Livländischen Gouverneurs
Канцелярия Лифляндского губернатора
Säilikute piirdaatumid: 1794-1917
Säilikute arv: 22544

Liivimaa uue talurahvaseaduse sisseseadmise komisjon - EAA.5019
Kommission zur Einführung der neuen Bauernverordnung in Livland
Комиссия для введения нового положения о Лифляндских крестьянах
Säilikute piirdaatumid: 1819-1829
Säilikute arv: 6