Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.8.2. Vabrikuinspektorid

Eestimaa kubermangu 1. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.207
Fabrikinspektor für 1. Bezirk Estländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 1. участка Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1897-1917
Säilikute arv: 14

Eestimaa kubermangu 2. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.208
Fabrikinspektor für 2. Bezirk Estländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 2. участка Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1894-1918
Säilikute arv: 132

Eestimaa kubermangu 3. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.209
Fabrikinspektor für 3. Bezirk Estländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 3. участка Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1897-1918
Säilikute arv: 164

Eestimaa kubermangu vanem vabrikuinspektor - EAA.206
Älterer Fabrikinspektor des Estländischen Gouvernements
Старший фабричный инспектор Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1894-1918
Säilikute arv: 398

Liivimaa kubermangu 4. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.559
Fabrikinspektor für 4. Bezirk Livländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 4. участка Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1896-1918
Säilikute arv: 51

Liivimaa kubermangu 5. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.560
Fabrikinspektor für 5. Bezirk Livländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 5. участка Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1896-1917
Säilikute arv: 147

Liivimaa kubermangu 7. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.561
Fabrikinspektor für 7. Bezirk Livländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 7. участка Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1903-1918
Säilikute arv: 6

Liivimaa kubermangu vanem vabrikuinspektor - EAA.558
Älterer Fabrikinspektor des Livländischen Gouvernements
Старший фабричный инспектор Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1894-1918
Säilikute arv: 1361