Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa kubermangu 4. jaoskonna vabrikuinspektor - EAA.559
Fabrikinspektor für 4. Bezirk Livländischen Gouvernements
Фабричный инспектор 4. участка Лифляндской губернии

Materjal

Fond sisaldab muuhulgas Pärnu tselluloosivabriku "Waldhof" tööliste palgaraamatuid (s 36-41)