Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.4.1.3. Maakondade (linnade) korterikomisjonid

Pärnumaa korterikomisjon - EAA.349
Pernausche Kreis-Quartierkommission
Перновская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1917
Säilikute arv: 29

Saaremaa korterikomisjon - EAA.2494
Oeselsche Kreis-Quartierkommission
Эзельская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1916
Säilikute arv: 1

Sõjaväe majutamise Tallinna osakonna ülem - EAA.2412
Revalsche Stadt-Quartierkommission
Начальник Ревельского отдела по квартирному довольствию войск
Säilikute piirdaatumid: 1902,1912-1917
Säilikute arv: 35

Tartu linna korterikomisjon - EAA.2495
Dorpatsche Stadt-Quartierkommission
Дерптская Юрьевская городская квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1887-1917
Säilikute arv: 5

Tartumaa korterikomisjon - EAA.336
Dorpatsche Kreis-Quartierkommission
Юрьевская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1918
Säilikute arv: 47

Valgamaa korterikomisjon - EAA.3343
Walksche Kreis-Quartierkommission
Валкская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1889
Säilikute arv: 4

Viljandimaa korterikomisjon - EAA.356
Fellinsche Kreis-Quartierkommission
Феллинская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1908-1917
Säilikute arv: 2

Võrumaa korterikomisjon - EAA.342
Werrosche Kreis-Quartierkommission
Верроская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1917
Säilikute arv: 30