Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.4.1.3. Maakondade (linnade) korterikomisjonid

Kreis-(Stadt-)Quartier-Commission

Уездная (городская) квартирная комиссия

Ajalugu

Piirkondlik sõjaväe majutamise ja varustamisega tegelev asutus.

Linna- ja maakonna korterikomisjonid moodustati seoses üldise väeteenistuskohustuse kehtestamisega. Tegevuse aluseks oli keisri kinnitatud riiginõukogu arvamus 08.06.1874 „Sõjaväe majutamiskohustuse ümberkorraldamisest”, millega kaotati kohustus majutada sõjaväelasi elumajadesse. Uus kord kehtestus 01.01.1875. Komisjoni esimees oli kohalik silla- või adrakohtunik (1888. a-st politseimeister), liikmed linnavalitsuse esindaja või Gebietsälteste, piirkonna sõjaväeülem ja kuberneri määratud ametnik. Korterikomisjon korraldas antud piirkonnas viibivate sõjavägede majutamist ja varustamist, kasarmute ehitamist ja remonti, kütte ja valgustusega seotud küsimusi.

Materjal

Kuberneri instruktsioonid, istungite protokollid, toimikud ja kirjavahetus väeosade majutamise ja varustamise kohta, missiivid, registratuurraamatud.
Teistel alustel tegutsenud Sõjaväe Majutamise Tallinna Osakonna ülema fond (f 2412) sisaldab: Peeter I merekindluse ülema korraldused 1915, arved, aruanded ja kirjavahetus barakkide ülalpidamise kohta Tallinnas, Tartus, Võrus, Haapsalus, C‘sises 1912–1917, toimik sõjaväe vajadusteks hoone rentimise kohta Tallinnas 1902 (s 35).

Seadused

ПСЗ II nr 53623 (08.06.1874).