Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.5.5.1. Skaudiliikumine

Eesti skaudiliikumine (koondfond) - EAA.5404
Säilikute piirdaatumid: 1927-2004
Säilikute arv: 251

Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis (koondfond) - EAA.5303
Eesti Gaidide Malev Rootsis ja Eesti Skautide Malev Rootsis 1945-1960; Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis 1961-1999
Säilikute piirdaatumid: 1944-2004
Säilikute arv: 477