Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.5.2.3. Varustusasutused

Erilise küttenõukogu esimehe volinik Eesti- ja Liivimaa küttega varustamiseks - EAA.568
Уполномоченный председатель Oсобого совещания по топливу для заготовки дров в Эстляндской и Лифляндской губерниях
Säilikute piirdaatumid: 1914-1919
Säilikute arv: 52

Tallinna rajooni nahakomitee - EAA.1677
Ревельский районный комитет по кожевенным делам
Eestimaa piirkonna nahakomitee
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 5

Tallinna rajooni tehaste nõukogu - EAA.218
Заводское совещание Pевельского района
Säilikute piirdaatumid: 1913-1918
Säilikute arv: 254

Tartu sõjatööstuskomitee - EAA.4751
Юрьевский местный военно-промышленный комитет
Säilikute piirdaatumid: 1916-1917
Säilikute arv: 1