Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.10.3. Riigi veterinaarlaboratoorium

Riigi Veterinaarlaboratooriumi Tartu filiaal - EAA.5389
Тартуская ветбаклаборатория
Eesti NSV Vabariikliku Veterinaarlaboratooriumi Tartu Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium (1964-1988); ENSV Riiklik Agrotööstuskomitee Tartu Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium (1984-1990)
Säilikute piirdaatumid: 1953-1998
Säilikute arv: 295