Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.3.1. Kubermanguvalitsuse vanglate osakonnad

Eestimaa kubermangu vanglate inspektsioon - EAA.35
Estländische Gouvernements-Gefängnis-Inspektion
Эстляндская губернская тюремная инспекция
Säilikute piirdaatumid: 1912-1917
Säilikute arv: 782

Liivimaa kubermangu vanglate osakond - EAA.300
Gefängnis-Abteilung der Livländischen Gouvernementsregierung
Тюремное отделение Лифляндского губернского правительства
Säilikute piirdaatumid: 1882-1918
Säilikute arv: 4826