Fondiloend

1.3.1. Kubermanguvalitsuse vanglate osakonnad

Gefängnisabteilung der Gouvernementsverwaltung

Тюремное отделение губернского правительства

Ajalugu

Kubermangu kinnipidamiskohtade järelevalveasutus.

19. sajandi lõpuni allusid kinnipidamiskohad (üldised kriminaalvanglad, arestiroodud, parandus- ja töömajad, võlavanglad) Siseministeeriumi politseidepartemangule. 1879. a loodi nende valitsemiseks spetsiaalne Vanglate Peavalitsus (Главное тюремное управление).
1880. a-tel lõpetasid tegevuse arestiroodud, parandus- ja töömajad ning võlavanglad. Kohalike vanglate haldamiseks hakati 1890. a-test looma kubermangudes vanglate inspektorite ametikohti. Vastavalt keisri kinnitatud riiginõukogu arvamusele 21.03.1890 viidi Liivimaal 1894. a ja Eesti- ning Kuramaal 1912. a sisse vanglate inspektori amet ja kubermanguvalitsuse koosseisus moodustati vanglate osakonnad, mis koosnesid vanglate inspektorist ja tema abist. 1895. a allutati kõik vanglate inspektorid justiitsministeeriumile, kus moodustati Vanglate Peavalitsus. Samas allus vanglate osakond ka kubermanguvalitsusele.
1915. a pärast Kuramaa ja osa Liivimaa okupeerimist evakueeriti mõlemad osakonnad Tartusse. Vanglaasutusi evakueeriti ka mitmele poole Venemaale (Moskvasse, Tuulasse, Vologdasse jm). Kuramaa Kubermanguvalitsuse vanglate osakond lõpetas tegevuse jaanuaris 1917, Liivimaa ja Eestimaa omad veebruaris 1918. Eestimaal jäi ametlikuks nimetuseks Kubermangu Vanglate Inspektsioon.

Vanglate osakonna ülesanded olid: vanglate revideerimine, järelevalve ja vangide töö organiseerimine; maade omandamise ja hoonete ehitamise, arestimajade sisseseadmise, kohtuotsuste täideviimise ja teenistuslike küsimuste lahendamine; vangide toiduga varustamine ja ravimine, vangivalvurite vastutusele võtmine vangide põgenemalaskmise eest, arestantide palvete läbivaatamine, kohtuotsuste täideviimine.

Kirjandus

Ülevaade Tsaari-Venemaa vanglaasutustest: Энциклопедический словарь. СПб. 1902. Т. XXXIV.