Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.2.3. Meeskohus

Harju meeskohus - EAA.861
Harrisches Manngericht
Гарриенский мангерихт
Säilikute piirdaatumid: 1618-1890
Säilikute arv: 4856

Lääne meeskohus - EAA.863
Wieksches Manngericht
Викский мангерихт
Säilikute piirdaatumid: 1634-1890
Säilikute arv: 4202

Viru-Järva meeskohus - EAA.862
Wier- und Jerwisches Manngericht
Вир-Ервенский мангерихт
Säilikute piirdaatumid: 1517-1889
Säilikute arv: 12698