Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.1.2. Üldhoolekandekollegium

Eestimaa kubermangu haigla - EAA.4340
Hospital der Allgemeiner Fürsorge
Больница Эстляндского приказа общественного призрения
Säilikute piirdaatumid: 1895-1918
Säilikute arv: 61

Eestimaa üldhoolekande kolleegium - EAA.51
Estländisches Kollegium Allgemeiner Fürsorge
Эстляндский Приказ Общественного призрения
Säilikute piirdaatumid: 1783-1925
Säilikute arv: 5971

Liivimaa üldhoolekande kolleegium - EAA.320
Livländisches Kollegium Allgemeiner Fürsorge
Лифляндский Приказ Общественного призрения
Säilikute piirdaatumid: 1837-1879
Säilikute arv: 7