Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.8.2. Maamõõdu komisjonid

Liivimaa maamõõdu revisjonikomisjon - EAA.567
Livländische Mess- und Revisionskommission
Лифляндская межевая ревизионная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1565-1917
Säilikute arv: 1978

Saaremaa maareguleerimise- ja revisjonikomisjon - EAA.311
Oeselsche Mess- und Revisionskommmission
Эзельская ревизионная комиссия (регулирования земель)
Säilikute piirdaatumid: 1731-1884
Säilikute arv: 1103