Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.5.3. Piibliselts

Kuressaare piibliselts - EAA.5280
Arensburgsche Bibelgesellschaft
Курессаарское библейское общество
Säilikute piirdaatumid: 1843-1921
Säilikute arv: 30

Pärnu piibliselts - EAA.4605
Pernauer Bibelgesellschaft
Пярнуское библейское общество
Säilikute piirdaatumid: 1813-1934
Säilikute arv: 28

Tartu piibliselts - EAA.1626
Dorpater Bibelgesellschaft
Тартуское библейское общество
Säilikute piirdaatumid: 1813-1920
Säilikute arv: 101