Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.3.2. Praostkonnad

EAÕK Läänemaa praostkond - ERA.5140
Säilikute piirdaatumid: 1885-1938
Säilikute arv: 14

EAÕK Pärnu praostkond - EAA.5256
Перновское благочиние
Säilikute piirdaatumid: 1829-1950
Säilikute arv: 1182

EAÕK Saaremaa praostkond - ERA.5134
Säilikute piirdaatumid: 1853-2004
Säilikute arv: 45

EAÕK Võru praostkond - EAA.5271
Werrosche Griechisch-Katholische Probstei
Верроское благочиние
Säilikute piirdaatumid: 1846-1973
Säilikute arv: 671