Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.1.3.3. Maakooliamet

Pärnu-Viljandi maakooliamet - EAA.2008
Pernau-Fellinsche Kreis-Landschulbehörde
Перново-Феллинский уездный комитет земских школ
Säilikute piirdaatumid: 1834-1916
Säilikute arv: 150

Tartu-Võru maakooliamet - EAA.1167
Dorpat-Werrosche Kreis-Landschulbehörde
Дерпт-Верроский (Юрьево-Верроский) уездный комитет земских школ
Säilikute piirdaatumid: 1736-1917
Säilikute arv: 624