Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.1.4. Linna koolikolleegium

Paldiski koolikolleegium - EAA.3060
Schulkollegium der Stadt Baltischport
Балтийско-Портская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1898-1913
Säilikute arv: 3

Pärnu koolikolleegium - EAA.5061
Pernausches Schulkollegium
Перновская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1785-1914
Säilikute arv: 99

Tartu koolikolleegium - EAA.3735
Schulkollegium der Stadt Dorpat
Дерптская (Юрьевская) городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1735-1919
Säilikute arv: 190

Valga koolikolleegium - EAA.3342
Walksche Stadt-Schulkollegium
Валкская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1865-1917
Säilikute arv: 32

Viljandi koolikolleegium - EAA.3776
Fellinsches Stadt-Schulkollegium
Феллинская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1839-1901
Säilikute arv: 58