Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.4.3. Politseipristav (linnas)

Narva linna 3. jaoskonna politseipristav - EAA.831
Polizeipristav des 3. Distrikts Stadt Narva
Пристав 3 части города Нарвы
Säilikute piirdaatumid: 1896-1899
Säilikute arv: 3

Narva Peetri jaoskonna politseipristav - EAA.634
Polizeipristav des Petri-Distrikts Stadt Narva
Пристав Нарвско-Петровской части (1888-1917)
Säilikute piirdaatumid: 1888-1892
Säilikute arv: 6

Pärnu linna politseipristav - EAA.343
Polizeipristav der Stadt Pernau
Пристав города Пернова
Pärnu Linna Pristav
Säilikute piirdaatumid: 1888-1917
Säilikute arv: 283

Tartu linna 1. jaoskonna politseipristav - EAA.326
Polizeipristav des 1. Bezirks Stadt Dorpat
Пристав 1-го участка Юрьевской городской полиции
Tartu linna 1. Jaoskonna pristav
Säilikute piirdaatumid: 1890-1910
Säilikute arv: 117

Tartu linna 2. jaoskonna politseipristav - EAA.327
Polizeipristav des 2. Bezirks Stadt Dorpat
Пристав 2-го участка Юрьевской городской полиции
Tartu linna 2. jaoskonna pristav
Säilikute piirdaatumid: 1891-1917
Säilikute arv: 204

Tartu linna 3. jaoskonna politseipristav - EAA.328
Polizeipristav des 3. Bezirks Stadt Dorpat
Пристав 3-го участка Юрьевской городской полиции
Tartu linna 3. Jaoskonna Pristav
Säilikute piirdaatumid: 1892-1914
Säilikute arv: 42