Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.4.3. Politseipristav (linnas)

Полицейский пристав

Ajalugu

Politsei territoriaalse jaoskonna ülem.

Kuni 1916. a-ni nimetati vaid linnajaoskonna ülemat pristaviks (полицейский пристав), maakonnas vastas pristavile politseiülema nooremabi. 1916. a sügisest muudeti maakonna politseiülema nooremabi nimetus maapristaviks (становой пристав).
Politseipristav allus linna politseimeistrile ja tema vanemabile. Talle allusid: pristavi abi, kordnikud — kardavoid (городовой), järelevaatajad, lihtpolitseinikud jt madalama astme politseiametnikud. Maal allus pristav maakonna politseiülemale.

Politseipristavi ülesandeks oli avaliku korra kindlustamine ja heakorra tagamine oma tegevuspiirkonnas; kahtlusaluste, järelevalvealuste ja sõjaväekohuslaste tagaotsimine; arvestuse pidamine ja järelevalve jaoskonna territooriumil elavate inimeste, sh välismaalaste ja sõjaväekohuslaste üle; epideemiate leviku tõkestamiseks abinõude tarvituselevõtmine; koostöö kohtutäituriga (maksude, laenude, trahvide sissenõudmine); järelevalve lahkusuliste (vanausulised, baptistid jt) üle.

Materjal

Alluvate politseiametnike ettekanded; aruanded kehtivatest turuhindadest; hea teenistuse eest autasustatavate nimekirjad; tagaotsitavate registreerimise raamatud; maksude, trahvide ja võlgade sissenõudmise registreerimise raamatud; välismaalaste nimekirjad; 1916-1917 Tartu Ülikoolis õppinud üliõpilaste nimekiri; arreteeritute registreerimise raamatud; kirjavahetus järelevalve all olevate isikute jälitamise, kadunud või varastatud asjade otsimise; õnnetusjuhtumite; heategevuse; Riigiduuma valimiste; lahkusuliste; mobilisatsiooni läbiviimise jm kohta; toimikud politseilise järelvalve sisseseadmise ja erinevate ühiskondlike organisatsioonide tegevuse kohta; lauaregistrid.