Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.4.2. Politsei arstlik komitee

Pärnu politsei arstlik komitee - EAA.3162
Arztliches Kommitee der Pernauschen Polizeiverwaltung
Перновский врачебно-полицейский комитет
Säilikute piirdaatumid: 1909-1912
Säilikute arv: 1

Võru politsei arstlik komitee - EAA.3163
Arztliches Kommitee der Werroschen Polizeiverwaltung
Верроский врачебно-полицейский комитет
Säilikute piirdaatumid: 1906-1917
Säilikute arv: 3