Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu politsei arstlik komitee - EAA.3162
Arztliches Kommitee der Pernauschen Polizeiverwaltung
Перновский врачебно-полицейский комитет

Materjal

Kirjavahetus