Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.1.5.3.2. Liivimaa kubermang

Liivimaa kubermangu 4. jaoskonna prokuröri abi - EAA.2512
Gehilfe des Livländischen Gouvernementsprokureurs für den 4. Bezirk
Товарищ Лифляндского губернского прокурора IV участка
Säilikute piirdaatumid: 1883-1889
Säilikute arv: 26

Liivimaa kubermangu 5. jaoskonna prokuröri abi - EAA.2513
Gehilfe des Livländischen Gouvernementsprokureurs für den 5. Bezirk
Товарищ Лифляндского губернского прокурора V участка
Säilikute piirdaatumid: 1886-1889
Säilikute arv: 47

Liivimaa kubermanguprokurör - EAA.451
Livländischer Gouvernementsprokureur
Лифляндский губернский прокурор
Säilikute piirdaatumid: 1794-1889
Säilikute arv: 1103