Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa kubermanguprokurör - EAA.451
Livländischer Gouvernementsprokureur
Лифляндский губернский прокурор

Materjal

Senati ukaasid (1835–1876), justiitskolleegiumi ettekirjutused (1794–1802), Justiitsministeeriumi ringkirjad ja ettekirjutused (1802–1886), kubermanguvalitsuste ja kuberneride ettekirjutused (hajusalt 1835–1855).
Aruanded kubermanguprokuröri ja tema abide tegevuse ning menetletavate asjade arvu ja edenemise kohta (1834–1886).
Kirjavahetus ja toimikud Senati, Justiitsministeeriumi, Liivimaa Õuekohtu, Liivimaa Kubermanguvalitsuse, Riia Magistraadi, Balti kindralkuberneri, maakonna fiskaalide jt ametiasutustega tsaari solvamise ja valitsusvastase tegevuse (1877–1886), talupoegade vabastamise palvete läbivaatamise (1800–1885), passide väljaandmise (1844–1867), kogukonda registreerimise ja sealt lahkumise (1846–1852), nekrutite ja sõjaväekohustuse (1819–1872), ametiasutuste asjaajamise ja magasiaitade revideerimise (1841–1877), ametiasutuste arhiivide olukorra (1843–1848), pensionide, aadlidiplomite jms taotlemise (1844–1856), kohtuotsuste vastu esitatud protestide (1846–1887), usuvahetuse ja vanausuliste (1834–1861), tulekahjude, laevahukkude, õnnetusjuhtumite jms uurimise (1847–1885), kohtumenetluse venimise, kinnipidamisasutuste, vahialuste olukorra ja Siberisse saatmise (1834–1885) jms kohta.
Prokurörijärelevalve toimikud (1830–1888).
Vahialuste nimekirjad (1793–97,1882–83).
Registratuurraamatud: ringkirjade ja ettekirjutuste registreerimise raamatud (1796–1860), lauaregistrid (1808–1888), sissetulnud dokumentide registrid (1882–1889), sissetulnud salajaste dokumentide register (1851–1861), missiivid (1800–1826), väljaläinud dokumentide registrid (1820–1888), nimistud ja alfabeedid (1800–1888), sissetulekute ja väljaminekute raamatud (1844–1864).

Seonduv aines

1989. a anti Läti Ajalooarhiivi 663 selles fondis asunud säilikut aastatest 1824–1889.
Enne seda oli LVVA Liivimaa kubermanguprokuröri fondis (f 116) 30 säilikut aastatest 1783–1889. Eestiga seotud materjale nende hulgas pole.