Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.1.5.3.1. Eestimaa kubermang

Eestimaa kubermangu 1. jaoskonna prokuröri abi - EAA.133
Gehilfe des Estländischen Gouvernementsprokureurs für den 1. Bezirk
Товарищ Эстляндского губернского прокурора I участка
Säilikute piirdaatumid: 1886-1889
Säilikute arv: 90

Eestimaa kubermangu 2. jaoskonna prokuröri abi - EAA.134
Gehilfe des Estländischen Gouvernementsprokureurs für den 2. Bezirk
Товарищ Эстляндского губернского прокурора II участка
Säilikute piirdaatumid: 1886-1889
Säilikute arv: 78

Eestimaa kubermangu 3. jaoskonna prokuröri abi - EAA.135
Gehilfe des Estländischen Gouvernementsprokureurs für den 3. Bezirk
Товарищ Эстляндского губернского прокурора III участка
Säilikute piirdaatumid: 1886-1889
Säilikute arv: 98

Eestimaa kubermangu 4. jaoskonna prokuröri abi - EAA.136
Gehilfe des Estländischen Gouvernementsprokureurs für den 4. Bezirk
Товарищ Эстляндского губернского прокурора IV участка
Säilikute piirdaatumid: 1886-1889
Säilikute arv: 87

Eestimaa kubermangu 5. jaoskonna prokuröri abi - EAA.137
Gehilfe des Estländischen Gouvernementsprokureurs für den 5. Bezirk
Товарищ Эстляндского губернского прокурора V участка
Säilikute piirdaatumid: 1887-1912
Säilikute arv: 65

Eestimaa kubermangu prokurör - EAA.21
Estländischer Gouvernementsprokureur
Эстляндский губернский прокурор
Säilikute piirdaatumid: 1783-1889
Säilikute arv: 2637